PROVOZ KUCHYNĚ NEPŘERUŠEN

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 

a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6  zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona

jsme přijali následující opatření:

  1. Pro nájemníky v Golden office Bezová 1 Praha 4 jídelna otevřena v běžném režimu. Prosíme klienty o maximální osobní hygienu, dále aby se v prostorách jídelny nezdržovali déle než po dobu nezbytně nutnou. Prosíme, aby návštěvu jídelny využili v plné otevírací době a netvořili fronty v době obědů.


  2. Rozvoz obědů BEZ OMEZENÍ – objednávejte prosím na emailu objednavky@begourmet.cz nebo telefonicky +420 731 217 421. V případě, že jste v karanténě, nebude řidič přebírat hotovost, ale částku poukážete na náš účet a jídlo Vám bude předáno bez fyzického kontaktu ponecháním přede dveřmi.

  3. Po telefonické či emailové objednávce možno jídlo s sebou vyzvednout u vstupu do provozovny-jídelny. Platí přísný ZÁKAZ VSTUPU do provozovny-jídelny.

Tato opatření platí do odvolání.

Děkujeme za pochopení a věříme v respektování nářízení Vlády ČR.